Aktuella kurser

Ledarutbildning för fred, tillväxt och utveckling

”Det här är den bästa utbildningen jag någonsin skapat! Efter åtta år av ledarutbildningar med mycket hög kvalitet och resultat, med ledare från hela Sverige, växlar vi upp ännu mer, både gällande omfattning, innehåll och effekt för deltagarna.  Varje dag är en dag i din egen utveckling som ledare, vi utgår från kärnan i ledarskapet och följer deltagarnas behov och mål för dagen i relation till deras långsiktiga mål. Ju fler dagar du bokar in desto längre når du, välj två, fyra eller åtta dagar, ja precis hur många du vill. 

En praktisk och forskningsmässigt kvalitetssäkrad utbildning med tydlig teoretisk grund i ledarskap, kommunikation och personlig utveckling som startar 3 oktober 2017.  Se övriga datum nedan.

Utbildningen utgår från dig personligen och ditt ledarskap i ditt unika mål, för ditt liv och din verksamhet.  Annika Sundbom Åström utvecklar deltagarna och lägger utbildningen och förklarar teorin i direkt koppling till deltagarnas egna sammanhang i relation till sin verksamhet, samhället, nationer och världens ledarskap, vilket gör att teori och praktik sitter ihop som höger och vänster hand gör,  när det känns som allra bäst. Det innebär att hantverket att leda till framgång och fred, känns som att cykla när man väl lärt sig. Terrängen kommer att erbjuda olika utmaningar, men du kan cykla.

Innehållet bygger på att vi går från helhetsperspektiv till detalj och beskriver och vecklar ut,  mänsklig kommunikation, hur vi människor tänker, hur vi skapar våra verksamheter, våra familjer och alla tänkbara resultat och varför det fungerar så som det gör. Hur du kan ta ledarskapet över dig själv, ditt eget liv din verksamhet och mängder av människor samtidigt och leda dem till egen utveckling, till att gemensamt skapa tillväxt och en värld som har positiva mål, framtidstro och fred. Dessutom dokumenterar och följer PhD Mathilda Lindgren deltagarnas utveckling,  vilket kvalitetssäkrar och tydliggör den enskilde, ledaren och verksamhetens investering.

Ledarskapets betydelse är avgörande när det gäller att omvandla visioner till verklighet, skapa gemenskap, tillväxt och utveckling i alla tänkbara sammanhang. Det utgör också en avgörande ingrediens i fred och fredsutveckling. Behovet av kunskap om och förmågan att leda sig själv och sina verksamheter till samhällen i fred och utveckling är stort i hela världen idag. Kanske har den aldrig varit större då vi kan relatera till varandra så enkelt, men med en stor omedvetenhet om hur vi kommunicerar och hur vi skapar de resultat vi får omkring oss.

Medvetenheten om den verbala och den emotionella kommunikationen och vetskapen om hur vi människor tänker och relaterar till varandra, till våra mål och till oss själva, utgör en stor kunskapslucka inom såväl universitetsvärlden, internationella sammanhang, näringsliv, politik och familjer. Därför erbjuder Human Dignity A Center For Leadership en praktisk utbildning med en tydlig teoretisk grund, så att du kan ta ledarskapet och vägleda till utveckling och tillväxt, vilket utgör de viktigaste ingredienserna i fred och föra kunskapen och förmågan vidare oavsett vilket sammanhang du befinner dig i. Vi forskar även på effekterna av utvecklingen hos varje deltagare och delar insikterna i form av ett skräddarsytt referensmaterial vid avslutad utbildning.

Utbildningens innehåll

När vi förstår hur vi människor fungerar kan vi leda oss själva och andra till fred, tillväxt och utveckling. Genom att medvetandegöra hur vi människor kommunicerar med oss själva och omgivningen––tankemässigt, verbalt, emotionellt och fysiskt––kan vi leda oss själva och andra människor till gemenskap och gemensam utveckling. Utbildningen tydliggör kopplingen mellan ledarskap, avancerat ansvar, fred, relationer och mål, både i relation till oss själva och i relation till vår omgivning genom följande teman:

 • Hur skapar mänskligheten sin upplevelse av verkligheten, sina relationer, sina mål och vad gör att vi uppnår dem eller inte. Hur fungerar det egentligen?
 • Verbal, emotionell och fysisk kommunikation såväl internt och externt
 • Mål, visioner och övertygelser: hur du skapar din realitet och hur gör andra?
 • Hur du skapar relationer i förhållande till dem du möter och i de grupper du leder
 • Utvecklingspotentialer och projiceringar
 • Förstå hur utvecklingsprocesser sker i familjer, företag och samhällen
 • Hur konflikter uppstår och hur du kan medla för gemenskap mellan parter
 • Hur du löser trauman, blir av med rädslor, obehagliga minnen och oförrätter och kan vända dem till segel i ditt och andras liv

Upplägg

Utbildningsledare är ledarutvecklare och medlare Annika Sundbom Åström och forskare som följer deltagarnas utveckling och koordinator är fredsforskare Mathilda Lindgren.

Utbildningen sträcker sig över ett år med totalt 24 kursdagar fördelade med totalt sju träffar om 2–4 dagar vardera. Du kan med fördel boka hela utbildningen, men du kan också välja delar eller flera delar.  Välj av lust!

Priser

 • Hela utbildningen 24 dagar  142000:-          (5917:- / dag)
 •  sammanlagt 10 dagar 62000 :-         ( 6200:-/ dag)
 • sammantaget 8 dagar 50400:-    (6300:- / dag)
 • 4 dagar 26000:-            (6500 :- / dag)
 • 2 dagar 13900:-              (6950 :- / dag)
 • Enstaka fristående dagar             (6950 :- / dag)  enstaka dagar,  passar för dem som gått utbildningar hos Human Dignity tidigare.

Har du gått  Human Dignity Practitioner, Master eller Professional hos Human Dignity tidigare, så kan du med fördel även gå denna ledarutbildning.

Kursträffarna sker i Human Dignitys lokaler som vi också kallar ”Residenset” en våning på Storgatan 43, Sollefteå, Sverige.

Kurslitteratur ingår.

 

Resultat av utbildningen

Vi utbildningens slut kommer du att ha ett medvetet ledarskap där du leder dig själv och andra till expanderad fred, vilket innebär gemenskap i frihet, tillväxt, ökad kvalitet och hållbar utveckling. Du kommer att veta hur fred känns och skapas utan kompromisser och hur vi skapar utveckling, tillväxt . Du kommer att kunna säga, ”Ja, jag vet vad fred är, hur fred skapas, jag kan skapa fred och det är möjligt att vi gemensamt kan skapa fred i världen.”.

Ledarskap, kommunikation och den personliga utveckling löper som en röd tråd genom utbildningen och kommer att ge dig möjlighet att iscensätta dina mål och drömmar. Du kommer att få godare relationer både privat och yrkesmässigt och framförallt uppleva en mycket större harmoni i dig själv. Det vill säga, freden kommer att kännas i dig själv i takt med din egen personliga utveckling.

Du kommer att kunna medla i konflikter och leda till fred i såväl dina privata, familjära, yrkesverksamma som samhälleliga och internationella sammanhang beroende på vad du själv har för bakgrund och intentioner med utbildningen.

Metod

Utbildningen är praktisk och bygger på upplevelsebaserad inlärning, vilket leder till att du har kunskapen med dig, då den förankras genom teori, upplevelse och insikter.

Utbildningsledaren leder deltagarna på samma sätt som hon lär ut, vilket både i metod som innehåll är unikt och bygger på en gedigen kunskap om hur vi människor fungerar tillsammans med ett avancerat ledaransvar hur vi skapar fred, tillväxt och utveckling. Det gör att det även upplevs under hela kursen i sig.

Utbildningsledaren har också ett individuellt fokus på varje kursdeltagares utveckling och mål, samtidigt som hon löser alla eventuella projiceringar i sig själv före om i relation till kursdeltagarna eller satta mål innan eller under utbildningen.

Exempel på mer specifika metoder som utbildningen lär ut fredsledarskapet till kursdeltagarna på är genom övningarna 1) modellering och 2) självforskning. Modelleringsövningen går ut på att titta på och intervjua olika sorters framgångsrika personer och ta fram och presentera modellen för deras framgång. Om du till exempel vet någon som är väldigt skicklig på att föreläsa och fånga publiken, så lär vi dig hur du skall få fatt i den personens ingredienser bland annat tankemässigt, emotionellt, strategiskt och fysiskt så att du kan applicera dennes förmåga i dig själv. ( Modelleringen gäller för dig som bokar hela utbildningen) Självforskningssövningen går i sin tur ut på att du arbetar närmare inom ett området som du idag upplever som din svaghet. Genom att medvetandegöra denna svaghet och veckla ut den, kommer du att göra även det till din styrka.

Hela utbildningen följs av fredsforskare Mathilda Lindgren, där hon studerar deltagarens personliga utveckling och effekterna av dessa på expanderad fred, tillväxt och utveckling i de sammanhang där deltagaren verkar.

Examinering

Diplomering sker efter deltagande i delar av utbildningen. Utbildningsuppdrag löper igenom kursen och ligger till viss som grund för den slutliga examineringen. Fredsledarcertifikat kan erhållas efter kursavslut, men relateras inte avgörande till antal genomgångna kursdagar utan till den enskilde ledarens/personens ansvar, förmåga och insikt att ta ledarskap för fred, framgång och tillväxt.

Anmälan och Kontaktuppgifter

Anmälan är bindande, men inte personlig och kan således överlåtas till annan vid eventuella förhinder.

Anmälan dig direkt till Mathilda Lindgren eller via anmälningsformuläret ovan.

Om du vill prata innehåll och val av upplägg ta kontakt med Annika Sundbom Åström.

Annika Sundbom Åström, Ledarskapsutvecklare, utbildningsledare & författare, +46 70 653 21 49, annika.sundbom@humandignity.se

Mathilda Lindgren, Fredsforskare (PhD) & Kommunikatör, +46 70 478 86 03, mathilda.lindgren@humandignity.se