Forskning för fred

Forskning för fred

Hur skapar och expanderar vi fred i olika sammanhang? Vad har ledarskap med fredsskapande att göra? Och hur hänger mänsklig kommunikation ihop med krig och fred?

Få processen och resultaten av ledarutvecklingen med Annika Sundbom Åström dokumenterad och analyserad  i ditt liv, din familj, ditt företag, din organisation eller ditt samhälle. Öka och förstärk samtidigt både din egen förståelse för din utveckling och bidra till att avancera dagens fredsforskning.

Under ledning av fredsforskare Mathilda Lindgren kan du ta del av och beställa följande audiovisuellt och skriftligt material när du  arbetar med Annika Sundbom Åström:

Sessioner individuellt eller i grupp  under ledning av ledarutvecklare Annika Sundbom Åström

 • muntlig eller skriftlig behovsanalys
 • filmad före- & efter-analys av kropp, känslor och tankar tillsammans med
 • filmad process
 • ljudupptagning
 • anteckningar
 • skriven rapport, utvärdering av hela processen (inklusive intervjuer)

 

 • Organisations- eller samhällsprojekt under ledning av ledarutvecklare Annika Sundbom Åström
 • muntlig eller skriftlig behovsanalys
 • filmad före- & efter-analys av kropp, känslor och tankar
 • filmad process
 • ljudupptagning
 • anteckningar
 • skriven rapport, utvärdering av hela processen (inklusive intervjuer, enkäter)
 • skräddarsydd, omfattande forskningsmässig utvärdering av effekter på organisations- eller samhällsnivå

Pilotstudierapport ”Fred inifrån och ut”

Här kommer du snart kunna köpa hela eller delar av rapporten ”Fred inifrån och ut”, baserad på den  pilotstudie som Mathilda gjort under 2016/2017 på  Annika Sundbom Åströms sex månader långa avancerade utbildning i ledarutveckling. Rapporten presenterar Annikas teorier om fredsskapande och tillväxt och nytt empiriskt material kring utbildningens effekter på deltagarnas ledarskap, välmående och relationer i förhållande till befintlig fredsforskning.

Kontakt och bokning

Mathilda Lindgren, 070-4788603
mathilda.lindgren@humandignity.se